wersja angielska witryny


Praca

Firmę „Hydros” charakteryzuje bardzo niska rotacja pracowników. Cenimy wysiłek naszych pracowników i staramy się ich odpowiednio wynagrodzić.

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa wzrosły wymagania wobec kandydatów do pracy. W tym celu podjęli¶my współpracę z profesjonaln± firm± rekrutuj±c± najlepszych inżynierów - Bank Danych o Inżynierach.

 Praca dla inżynierów >>>

 Praca dla spawaczy-monterów >>>

 Praca dla monterów >>>


Praca dla inżynierów

Wymagania: każdorazowo opisane w ogłoszeniu.

Ogłoszenie:
W zwi±zku z dynamicznym rozwojem firma Hydros stale poszukuje Kierownika Budowy do robót wewnętrznych (Inżynier sanitarny).
Wymagania wobec kandydatów:
- do¶wiadczenie kierownicze w podobnych robotach 3+ lata
- ukończone studia wyższe (techniczne)
- uprawnienia budowlane (w zakresie sanitarnym)
- prawo jazdy
- zamieszkanie w Warszawie/okolicach
- osoba młoda, przywódcza, dobrze zorganizowana i odpowiedzialna
- znajomo¶ć języka angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie odpowiedniej dokumentacji na adres biuro@hydros.waw.pl z zamieszczonym tytułem "Inżynier sanitarny - praca".

January 8, 2009 4:26 pmPraca dla spawaczy-monterów

Wymagania: Do¶wiadczenie w szczelnym spawaniu ruroci±gów ciepłowniczych i gazowych; mile widziane uprawnienia RS i umiejętno¶ć czytania projektów.


Praca dla monterów

Wymagania: Do¶wiadczenie w montażu instalacji wod-kan, grzewczych i gazowych; mile widziana umiejętno¶ć czytania projektów.GÓRA


Copyright © 2008   Created by Bolesław Michalski