wersja angielska witryny wersja niemiecka witryny


Oferta firmy

Wyspecjalizowana działalność firmy „HYDROS” P.S.B. obejmuje m.in.:

 Prace remontowo-budowlane w zakresie wymiany, modernizacji i remontów instalacji sanitarnych (woda, c.o., gaz) w budynkach mieszkalnych, szkołach, szpitalach, przychodniach, placówkach oświatowych, uczelniach wyższych, urzędach gmin, pozostałych budynkach użyteczności publicznej;

 Wykonawstwo sieci i przyłączy sieci wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych;

 Montaże kotłowni i węzłów cieplnych;

 Prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych instalacji sanitarnych;

 Szkolenia dla użytkowników w/w realizacji;

 Remonty po wymianie instalacji;

 Budowa instalacji odwadniających (drenaże);

 Montaż i konserwacja kolektorów słonecznych;

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ekipę ponad 40 doświadczonych monterów. Jesteśmy przygotowani do realizacji dużych zadań inwestycyjnych, wymagających doświadczenia oraz potencjału organizacyjnego i technologicznego. Oferujemy swoje usługi zarówno inwestorom jak i wykonawcom generalnym. Posiadamy możliwość podjęcia współpracy z największymi developerami w zakresie inwestycji sanitarnych na nowobudowanych obiektach.GÓRA


Copyright © 2008   Created by Bolesław Michalski