wersja angielska witryny


Credentials

The clients who trusted us and provided us with below credentials are:

 Centrum Onkologii Instytut im. „Marii Skłodowskiej – Curie” w Warszawie >>>

 Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii >>>

 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. >>>

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie >>>

 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów >>>

 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Akademii Medycznej w Warszawie ul. Złota 79 >>>

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów >>>

 Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa >>>

We have been awarded the quality certificate (ISO 9001:2000)

 Certyfikat ISO:2000 >>>


Nasze referencjeUP


Copyright © 2008   Created by Bolesław Michalski